สร้างมรดกแพลทินัมด้วย Ainsworth QuickSpin และ Quad Shot